Контакти на управителния съвет

Венцислав Атанасов, председател на УС

Тел : +359889328494

Имейл: v.atanasov@association-owabpdi.eu

инж. Бойко Илиев, член на УС

Тел : +359889327963

Имейл: b.iliev@association-owabpdi.eu

инж. Милен Трифонов, член на УС

Тел : +359889328913

Имейл: m.trifonov@association-owabpdi.eu