Мисия

Нашата мисия е поддържане равновесие на околната среда чрез унищожаване на отпадъците и избягване разпространението на болести и зарази от СЖП, посредством използване на високотехнологични инсинератори. Влагаме постоянни усилия за развитието на технологии за опазване и почистване на нашата планета от отпадъците и СЖП. Водени сме от желанието да стимулираме и обединяваме усилията на общността на операторите за трайно унищожаване на отпадъци и СЖП с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица, и да съдействаме за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване. Стремим се да работим за създаване на програми и законодателно уреждане на цялостното управление на процесите, свързани с унищожаване на отпадъците и СЖП с цел осигуряване на чиста планета за всички.