Дейност

Работим за утвърждаване на ценности за начина на унищожаване на отпадаците, които не подлежат на рециклиране и СЖП, прозрачност на политиката и дейността на операторите в тази област. Осъщесвяваме комуникация с компетентните органи и действаме съвместно за подобряване на законодателната рамка, която урежда процедурите за унищожаване на отпадъци на местно и европейско ниво. Организираме различни кампании с оглед целите, които си е поставило сдружението !

Previous
Next