Присъедини се !

Членуването в „АСОЦИАЦИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СЖП”   е на доброволен принцип. Член на сдружението може да бъде всяко физическо лице и/или юридическо лице, което застъпва, подпомага и насърчава развитието на унищожаването на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и СЖП, развитието на технологиите и извършването на научни разработки и изследвания в тази област. Основните права и задължения на членовете се съдържат в устава на сдружението. 
Нови членове на сдружението се приемат въз основа на мотивирана писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът заявява, че приема устово и е съгласен с него.
Членския внос се определя по решение на общото събрание.