АСОЦИАЦИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СЖП

Обединени за чиста планета за всички !

АСОЦИАЦИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СЖП

Обединени за чиста планета за всички !

За нас

АСОЦИАЦИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СЖП”,

вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България с ЕИК 206390484, е юридическо лице с нестопанска цел, сдружение, създадено при спазване разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението ще извършва общественополезна дейност.

Мисия
Цели
Средства
Устав
Присъедини се

Изследвания и анализи

Управителен съвет

Венцислав Атанасов, председател на УС

инж. Бойко Илиев, член на УС

инж. Милен Трифонов, член на УС

Венцислав Атанасов,
председател на УС

инж. Бойко Илиев,
член на УС

инж. Милен Трифонов,
член на УС

Нашите

Партньори

СЕРГЕЙ АСАФЬЕВ
Основател на проекта ECO-PVC рециклиране

Любомир Станев

l.stanev@association-owabpdi.eu

СЕРГЕЙ АСАФЬЕВ

Основател на проекта ECO-PVC рециклиране

Светлана Станева

s.staneva@association-owabpdi.eu

Мирослав Соколов

Експерт логистика